Norwegian irregular verbs | Practical learning overview ✓

Norwegian irregular verbs are easy to learn by heart. | This practical and free learning overview will help you! ✓

Norwegian irregular verbs - useful learning overview

As in many other languages, Norwegian also has irregular verbs. And also like the other languages, here it is called: Memorize…unfortunately.

Fortunately, the number of irregular verbs in Norwegian is limited. Some are rarely used, others are used very often.

Here are two overviews with the Norwegian irregular verbs. One overview sorted alphabetically by Norwegian infinitive, and one overview sorted alphabetically by English infinitive.

Norwegian irregular verbs

Download the learning overview and study relaxed on the go or at home.

Norwegian irregular verbs – Right click – Save as…

Norwegian irregular verbs free overview

Norwegian irregular verbs: Norwegian – English

infinitiv presens preteritum perfektum pluskvamperfektum english
å bære bærer bar har båret hadde båret to carry
å be ber ba / bad har bedt hadde bedt to request
å binde binder bandt har bundet hadde bundet to bind
å bite biter bet / beit har bitt hadde bitt to bite
å bli blir ble / blei har blitt hadde blit to become / to stay
å brekke brekker brakk har brukket hadde brukket to break
å brenne brenner brant / brente har brent hadde brent to burn
å bringe bringer brakte har brakt hadde brakt to bring
å briste brister brast har bristet / brustet hadde bristet / brustet to burst
å bryte bryter brøt / brøyt har brutt hadde brutt to break
å by byr bød har budt hadde budt to offer
å dra drar dor / drog har dratt / dradd hadde dratt / dradd to leave
å drikke drikker drakk har drukket hadde drukket to drink
å drive driver drev har drevet hadde drevet to drive
å ete eter åt har ett hadde ett to eat
å få får fikk har fått hadde fått to get
å falle faller halt har falt hadde falt to fall
å finne finner fant har funnet hadde funnet to find
å fly flyr fløy har flydd / fløyet hadde flydd / fløyet to fly
å flyte flyter fløt / fløyt har flytt hadde flytt to float
å følge følger fulgte har fulgt hadde fulgt to follow
å fryse fryser frøs / frøys har frosset hadde frosset to freeze
å gå går gikk har gått hade gått to walk
å gi gir ga / gav har gitt hadde gitt to give
å gidde gidder gadd har giddet hadde giddet to bother
å gjelde gjelder gjaldt har gjeldt hadde gjeldt to apply
å gjøre gjør gjorde har gjort hadde gjort to do
å gli glir gled / glei har glidd hadde glid to glide
å gni gnir gned / gnei har gnidd hadde gnidd to rub
å gråte gråter gråt har grått hadd grått to cry
å grave graver gravde / grov har gravd hadde gravd to dig
å gripe griper grep / greip har grepet hadde grepet to grasp
å gyse gyser gyste / gjøs har gyst hadde gyst to shudder
å gyve gyver gjøv har gjøvet hadde gjøvet to storm
å ha har hadde har hatt hadde hatt to have
å hete heter het har hett hadde hett to be called
å hive hiver hev har hivd hadde hivd to throw
å hjelpe hjelper hjalp har hjulpet hadde hjulpet to help
å hogge hogger hagde / hogg har hogd hadde hog to chop
å holde holder holdt har holdt hadde holdt to hold
å klinge klinger klang har klinget hadde klinget to ring
å klyve klyver kløv har kløvet hadde kløvet to cleave
å knekke knekker knakk har knekket hadde knekket to break
å knipe kniper knep har knepet hadde knepet to pinch
å komme kommer kom har kommet hadde kommet to come
å krype kryper krøp / krøyp har krøpet hadde krøpet to crawl
å kunne kan kunne har kunnet hadde kunnet to be allowed to
å kvekke kvekker kvakk har kvekket hadde kvekket to croak
å kvele kveler kvalte har kvalt hadde kvalt to strangle
å la lar lot har latt hadde latt to let
å le ler lo har ledd hadde ledd to laugh
å legge legger la har lagt hadde lagt to lay
å ligge ligger har ligget hadde ligget to lie
å løpe løper løp har løpt hadde løpt to run
å lyde lyder lød har lydt hadde lydt to sound
å lyve lyver løy har løyet hadde løyet to lie
å måtte måtte har måttet hadde måttet to have to
å nyse nyser nyste / nøs har nyst hadde nyst to sneeze
å nyte nyter nøt / nøyt har hytt hadde nytt to enjoy
å pipe piper pep har pepet hadde pepet to beep
å rekke rekker rakk har rukket hadde rukket to reach
å renne renner rant har rent hadde rent to flow
å ri rir red / rei har ridd hadde ridd to ride
å rive river rev / reiv har revet hadde revet to tear
å ryke ryker røk har røket hadde røket to smoke
å se ser har set hadde set to see
å sette setter satte har satt hadde sat to place
å si sier sa har sagt hadde sagt to say
å sitte sitter satt har sittet hadde sittet to sit
å skite skiter skeit har skitt hadde skitt to shit
å skjære skjærer skar har skåret hadde skåret to cut
å skjelve skjelver skalv har skjelvet hadde skjelvet to shake
å skli sklir skled har sklidd hadde sklidd to slide
å skride skrider skred har skredet hadde skredet to step
å skrike skriker skrek / skreik har skreket hadde skreket to scream
å skrive skriver skrev / skreiv har skrevet hadde skrevet to write
å skulle skal skulle har skullet hadde skullet to have to
å skyte skyter skjøt / skøyt har skutt hadde skutt to shoot
å skyve skyver skjøv / skøyv har skjøvet hadde skjøvet to push
å slå slår slo har slått hadde slått to hit
å slenge slenger slang har slengt hadde slengt to fling
å slippe slipper slapp har sluppet hadde sluppet to drop
å smelle smeller smalt har smelt hadde smelt to slam
å smyge smyger smøg / smøyg har smøget hadde smøget to sneak
å snike sniker snek / sneik har sneket hadde sneket to sneak
å snyte snyter snøt har snytt hadde snytt to blow
å sove sover sov har sovet hadde sovet to sleep
å spinne spinner spant har spunnet hadde spunnet to spin
å spørre spør spurte har spurt hadde spurt to ask
å sprette spretter spratt har sprettet hadde sprettet to bounce
å springe springer sprang har sprunget hadde sprunget to jump
å stå står stod har stått hadde stått to stand
å stige stiger steg har steget hadde steget to rise
å stikke stikker stakk har stukket hadde stukket to stab
å stjele stjeler stjal har stjålet hadde stjålet to steal
å strekke strekker strakk har strukket hadde strukket to stretch
å stride strider stred har stridd hadde stridd to argue
å stryke stryker strøk / strøyk har strøket hadde strøket to iron
å supe super supte / saup har supt hadde supt to sup
å sverge sverger svor har svoret hadde svoret to swear
å svi svir sved har svidd hadde svidd to sting
å svike sviker svek / sveik hat sveket hadde sveket to betray
å svinge svinger svang har svunget hadde svunget to swing
å svinne svinner svant har svunnet hadde svunnet to fade away
å synge synger sang har sunget hadde sunget to sing
å synke synker sank har sunket hadde sunket to sink
å ta tar tok har tatt hadde tatt to take
å tigge tigger tigde / tag har tigget hadde tigget to beg
å trå trår tro / trådte har trådt hadde trådt to step
å treffe treffer traff har truffet hadde truffet to meet
å trekke trekker trakk har trukket hadde trukket to pull
å tvinge tvinger tvang har tvunget hadde tvunget to force
å være er var har vært hadde vært to be
å vekke vekker vakk / vekket har vekket hadde vekket to wake up
å vike viker vek / veik har veket hadde veket to give away
å ville vil ville har villet hadde villet to want
å vinne vinner vant har vunnet hadde vunnet to win
å vite vet / veit visste har visst hadde visst to know
å vri vrir vred / vrei har vridd hadde virdd to turn

 

Download the learning overview and study relaxed on the go or at home.

Norwegian irregular verbs – Right click – Save as…

Norwegian irregular verbs free overview